Over ons

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Dit biedt veel voordelen. Wij behandelen, accepteren en verwerken alle aanvragen voor verzekeringen geheel zelfstandig. Dat is sneller en efficiënter en zonder risico. Ook schadegevallen behandelen wij zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen. Ook  kunnen we zelf producten samenstellen waarvan wij vinden dat die beter bij de klant passen.

Meer informatie over deze samenwerking met maatschappijen kunt u lezen in onze volmachtbrochure.

Lodewijk Assuradeuren werkt exclusief samen met Lodewijk Assurantiën voor advies en bemiddeling in onze producten. Lodewijk Assurantiën is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 08023711 met als statutaire naam Assurantiekantoor Lodewijk B.V.

Reactietermijnen

We hanteren de volgende eerste reactietermijnen:

Polisaanvraag
  1. Binnen maximaal 10 werkdagen na ontvangst worden uw vragen over bestaande en nieuwe verzekeringen beantwoord.
  2. Binnen maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de benodigde informatie krijgt u de bevestiging of uw nieuwe verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd.
Poliswijziging
  1. Binnen maximaal 10 werkdagen na ontvangst nemen we u wijzigingsverzoek in behandeling (waaronder ook uw verzoek tot beëindiging).
  2. Binnen maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de benodigde informatie ontvangt u na wijziging of aanpassing het polisaanhangsel (waaronder ook een nieuw verzekeringsbewijs als dat van toepassing is).
Schademelding
  1. Binnen maximaal 10 werkdagen beoordelen we uw schadeclaim, waarvan de ontvangstbevestiging van uw claim deel uitmaakt en welke informatie we nodig hebben voor het schadedossier.
  2. Binnen maximaal 10 werkdagen werkdagen nadat we alle informatie hebben ontvangen, zullen we uw schadeclaim definitief beoordelen, waarvan u schriftelijk bericht krijgt. Krijgt u bericht dat we de schade gaan uitkeren? Dan ontvangt u de uitkering binnen 5 werkdagen.

Klacht
Binnen maximaal 5 werkdagen na ontvangst nemen we uw klacht in behandeling. U ontvangt hiervan een bevestiging van ons.

Kunnen we de beloofde eerste reactietermijn niet nakomen, dan ontvangt u van ons een bericht wanneer we alsnog zullen reageren.

Klachtenprocedure

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen we dat graag, zodat we kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Aansluitnummer: 300.004418
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag
(070) 333 89 99

De beloning van onze medewerkers

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. We zorgen ervoor dat onze medewerkers niet worden geprikkeld door de beloning tot het onzorgvuldig behandelen van klanten. Het beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers.

De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële producten die hij of zij adviseert.  

Daarom bestaat de beloning van onze medewerkers uitsluitend uit een vast salaris. Deze zijn marktconform. Een eventuele verhoging van het vaste salaris is evenmin afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.